button-who.png

Big Picnic Logo

button-what.pngsubstituent buttonbutton-where.pngbutton-how.pngbutton-time.pngbg-do-dont.jpgКАК да планирате вашето събитие

Използвайки предишните раздели на инструментариума, вече сте решили коя ще е темата на вашето научно кафе (КАКВО), кои експертите трябва да поканите (КОГО), и сте избрали място (КЪДЕ). Този раздел се занимава с популяризирането, провеждането и оценката на вашето събитие.

Популяризиране на събитието

 • Съществуващи мрежи - Музеите, ботаническите градини и зоологическите градини обикновено имат много добре изградени мрежи и те трябва да се използват за популяризиране на научните кафета сред хора, които вече са свързани с институцията.
 • Нови връзки/мрежи - Членовете на екипа за съвместно създаване трябва да се разглеждат като ценни връзки към нови мрежи. Чрез тези представители можете да популяризирате вашите събития пред нови лица, групи и организации.
 • Нови връзки/мрежи - Помолете поканените експерти да разпространят поканата в своите асоциации и социални мрежи.
 • Медийна промоция - Използвайте традиционните медии (радио, вестници, телевизия) и социалните медии (Twitter, Facebook и др.), за да популяризирате вашето събитие.
 • Връзка с вълнуващи събития - Свържете научното кафе с утвърдено събитие, което вече е доказало, че привлича посетители.
 • С живо слово – Думите от устата (аналогови и цифрови) все още са най-ефективната форма на маркетинг. Това е полезна стратегия за планиране на поредица от научни кафета още от самото начало, тъй като участниците ще информират своите приятели и социалните мрежи за тях. Опитът показва, че дори и само няколко участника да се появят на първите научни кафета, броят им се увеличава при последващите събития.

  Започнете да популяризирате събитието си отрано и предвидете максимум дейности за последната седмица преди провеждането на научното кафе. 

  Когато събирате данни за контакт и съставяте списъци за покани по имейл за бъдещи научни кафета, имайте предвид, че вашето събитие трябва да с съобразено с националните и европейските правила за поверителност.

Royal Botanic Garden of MadridКралската ботаническа градина в Мадрид, Испания

Hortus Botanicus LeidenБотаническа градина в Лайден, Нидерландия

Botanical Garden of the University Vienna, AustriaБотаническа градина на университета във Виена, Австрия

Sc HannoverSchool Biology Centre Hannover, Germany

Berlin Hungrig oder sattFreie Universität Berlin, Germany

Leiden VanilleБотаническа градина в Лайден, Нидерландия

Предлагайте интересни моменти

Наред с кратките презентации от специалисти за стимулиране на дискусията, което е общ подход при организирането на научни кафета, препоръчваме допълнителни дейности за разчупване на леда, за да се изгради спокойна атмосфера и да се улесни взаимодействието между специалистите и другите участници. Тези дейности спомагат за преодоляване на бариерите и за постигане на равнопоставеност. 

Практическите дейности като готвене, правене на експерименти, наблюдение на живи същества, занаятчийски дейности, игри, провокативни обекти, интерактивни изложения или кратки видеоклипове, музика и др. се оказаха успешни в научните кафета по „Биг пикник”

apm-1.jpgМикроскоп, Ботаническа градина в Мейс, Белгия  

bgbm-7.jpgBuilding a home for insects, Botanic Garden and Botanical Museum, Freie Universität Berlin, Germany   

hao-8.jpgТерапия с ароматни растения като действие за разбиване на леда - Балканска ботаническа градина в Корисия, Гърция  

 

tbg-23.jpg"Без храна няма мир", певец и танцьор, Ботаническа градина в Тооро, Уганда   

wien-neu.jpgКолективно готвене, Ботаническа градина на Виенския университет, Австрия  

uah-7-18sciencecaf_brihuega3.jpgПосещение на лавандулово поле, Ботанически градини на Хуан Карлос I, Университет „Алкала де Енарес”, Испания   


Организиране и домакинство

В допълнение към вашия експерт, ще ви е необходимо лице, което да бъде домакин на събитието – да представя лекторите, да дава информация на аудиторията за графиците, ако има проблеми със здравето и безопасността и т.н. Това може да бъде един и същи човек или двама различни. За организатор изберете човек, който може да се адаптира лесно към участниците, тъй като никога не може да се предвиди какво точно ще се случи. Организаторът трябва да обръща внимание на динамиката на групата и да се намесва, ако определени хора започнат да доминират в разговора.


Оценка на събитието

Оценяването на научното кафе е важна стъпка, за да продължите успешно да организирате научни кафета. Направете оценка на  всяко научно кафе, за да си дадете сметка какво работи и какво не и да приложите научените уроци към следващото си събитие.

 

Съществуват различни начини за събиране на информация, която ще ви помогне да определите резултатите от научното кафе и дали то е успяло да постигнете целите, които сте имали предвид, когато сте го планирали.За начало, трябва да си отговорите на следните три въпроса:

 • Кои са най-важните цели, които искате да постигнете?

 • Как можете да разберете дали сте постигнали целите?

 • Каква информация трябва да съберете, за да намерите отговор на въпроса за оценката?


По проекта „Биг пикник” беше използван подходът на екипно проучване. Екипно базираното проучване (ЕБП) е практичен подход за събиране и оценка на данни, основаващ се цикъла питай, проучи, отрази и подобри. Оценката често се фокусира върху въздействието на даден проект. ЕБП дава възможност на професионалистите да разсъждават върху организирането на процеса и осъществяването му и е илюстрирано по-долу.

В ЕБП на „Биг пикник” можете да откриете допълнителна информация и набор от инструменти за оценяване.

BigPicnic TBI Practitioner´s Manual.

TBI Grafik

Диаграмата на ЕБП е адаптирана от: (Патисон и кол., 2014)

 


ul-10.jpgThe knitting interviewer, Hortus Botanicus Leiden, Netherlands
ul-18.jpg
 


 

Подход за оценяване

Ботаническата градина в Мейсе организира научно кафе по въпросите на връзката между пчелите като опрашители и продоволствената сигурност. Това беше вечерно събитие, включващо дейност за разчупване на леда (викторина), която осигури интересен подход към събирането и оценката на данните.

 

7:30 - 20:15: Приветствие, викторина: какво ще изчезне от масата ви, ако изчезнат опрашителите?


8:15 - 8:20: Представяне на лекторите


8:20 - 8:45: Лектор: Жолиен Смесерт (докторант към Льовенския КУ) за значението на опрашващите насекоми за отглеждането на белгийската ябълка и круша. По време на лекцията хората имаха възможност да вкусят различни концентрати от плодов нектар.


8:45 - 9:10: Лектор: Пийт Стоуфелен (учен от БГМ) относно „Биоразнообразието, климата, опрашването и бъдещето на нашето кафе“. По време на тази лекция участниците имаха възможност да опитат чиста „арабика” и чисто кафе „канефора” и да правят предположения кое кафе от кой тип е.

 

9:10 - 9:20: Пауза, с възможност да разгледате различни кафени растения и фасул, да опитате мед от кафе, да видите дивите пчели през бинокъл,… или да си поприказвате и да изпиете една медена бира.

9:20 - 9:40: Лектор: Ан Ронсе (учен от БГМ) „За пчелите, конците и защитата“.

9: 40: Кръг въпроси  + обсъждане на викторината 

Благодарение на викторината имахме възможност да се съберем информация по нашия въпрос: Колко дълбоко обществеността  е запозната с връзката между опрашващите насекоми и храната, която консумираме?

Някои заключения:

Повечето участници подценяваха ролята на опрашителите за производството на хранителни култури.


 grafik-meise

 

График-Мейсе

 

- Връзката между плодовете и опрашването е ясна за обществеността:

93% от участниците знаеха за връзката между ябълковия сок и опрашителите, 86% - за връзката между сладкото от ягоди и опрашителите.

Въпреки това, връзката не е очевидна при други култури (например при кафето, шоколада и маргарина, съдържащи соево масло).

- Имаше интересни дискусии с участници, които възприеха по-холистичен подход, твърдейки, че изчезването на опрашители би засегнало цялата екосистема и следователно всички култури.

- Присъстваха и няколко пчелари. Те имаха доста ограничен поглед по  проблема, като се фокусираха единствено върху медоносните пчели и обсъждаха въпроса въз основа на това, което са наблюдавали при собствените си пчели.

- Не винаги е възможно да се постигне консенсус по въпроса за важността на опрашването от насекоми за определена култура (Национална ботаническа градина на Белгия,Мейсе)


За разчупване на леда

Една от уникалните методологии,беше кампания с митинг на открито, използвана от Ботаническата градина на Тооро в Уганда, за да ангажира обществеността с отговорни изследвания и иновации в областта на продоволствената сигурност. Хора от всички класове и произход, включително млади хора, се събраха заедно на научно кафе, озаглавено „Семеен труд и приобщаване на всеки член на семейството, за да се увеличи производството на храни“. Опитни лектори представиха работата си и след това имаше възможност за дискусия и въпроси. Митингът започна в 14:00 ч., като участниците бяха развличани от изпълнителите на традиционни танци от трупата „Еманго”, които обучаваха участниците чрез песни. Например, в една от песните се казва, че храната е живот, „няма храна, няма мир“; тя разкриваше, че в земята на Тооро децата, младежите и възрастните нямат балансиран хранителен режим и децата умират от недохранване. Тя призоваваше майките да приготвят балансирана храна за семействата си и настояваше, че отглеждането на повече растения,които стават за храна, като маниоката и ямс а,може да помогне да се осигури прехраната на техните семейства. 

Обратно към Инструментариума

Обратно към основната страница „Научно кафе”

 

eu logo

 

 This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710780.


Nach oben scrollen