bg-what.jpg

 

Big Picnic Logo

substituent buttonbutton-who.pngbutton-where.jpgbutton-how.pngbutton-time.pngbutton-do-dont.png

 


КАКВО е подходяща тема за дискусия?

Всяка тема, интересна за обществеността, е страхотна тема за научно кафе. Темата трябва да повишава обществената осведоменост относно науката и нейната връзка с живота на хората и развитието на обществото. Науката е социално начинание и е част от културното наследство. Няма рязка граница между наука и не-наука, но епистемологията на знанието може да бъде научна или ненаучна. Някои теми, дискутирани в медиите, може да са предизвикали интереса на по-голяма група хора. Тези теми могат да бъдат важни на местно, регионално или национално равнище и следователно имат по-голям потенциал да са емоционално притегателни за по-широка аудитория.  

Използвайте подхода на съвместно създаване  

Препоръчваме ви при избора на вашата тема да изберете подхода на съвместно създаване. В навигатора за съвместно създаване на „Биг пикник” ще откриете разнообразни методи и дейности, които ще улеснят този процес.

Съвместното творчество е иновативен процес на участие, който има за цел създаването на съвместна собственост върху даден проект между организаторите и партньорите от общността и други заинтересовани лица.

Съвместното създаване позволява на професионалистите да си сътрудничат и да се учат от другите и да изградят връзки между групи, които нормално не биха се срещнали.

Поканете хора, които идват от различна професионална и културна среда и представляват различни целеви групи, които искате да достигнете с научното кафе. Попитайте ги за какво искат да говорят и да научат и съответно да изберат темата на научното кафе.

Цитат от Ботаническата градина на Бергамо:

quote2

„Става въпрос за колективно творчество – в процеса на създаване възникна различен тип диалог между хората. Не става въпрос за намиране на правилната идея, а за намиране на множество идеи.”img_0967.jpg

 

img_0983.jpg

 

img_3759.jpg

 

Co-creation for science cafés and exhibitions

Процесът на съвместно създаване в Лисабонския университета обхвана представители на екипа на „Биг пикник”, изследователи, специалисти по хранене и представители на НПО (Асоциация на съседите, Асоциация на местните семена). Чрез серия от съвместни сесии тази група избра няколко проблеми / теми за научни кафета, а именно: 1) Здравословна и устойчива храна, 2) Храна: Благосъстояние и традиция 3) Здраве и храна, 4) Устойчивост, отпадъци и храна, 5) Храна и устойчиво потребление и 6) Бъдеще на храните. Освен това, при една от сесиите за съвместно създаване, групата съгласува формата на научни кафета, които да включват групи участници, работещи съвместно за подбирането най-подходящите колективно повдигнати въпроси, които да поставят пред поканените лектори. На всяко научно кафе присъстваха от 2 до 4 гости, сред които присъстваха и изследователи, свързани с храните и земеделието, политици, специалисти по хранене и представители на неправителствени организации.


Научните кафета могат да се използват също и като източник на идеи, които да допринесат за осъществяването на други инициативи.

Научни кафета за съвместно създаване на изложба

Служителите в Ботаническата градина в Бергамо използваха научно кафе, за да им помогне да разработят изложба. Събитието включваше диетолог и двама изследователи агрономи по зърнени култури, плодове и зеленчуци от CREA - Съвет за изследвания в земеделието и анализ на икономиката на селското стопанство, отдел на Министерството на земеделието. Събитието се проведе в Ботаническата градина, сектор „Долина на биоразнообразието”, в Бергамо на 21 юни 2017 г. Научното кафе беше организирано, за да създаде по-тясна връзка между обществените и научните изследвания, да събере данни и идеи за организирането на изложба по проблемите на продоволствената сигурност, да приложи за първи път нов начин за привличане на обществеността и популяризиране на  концепцията за продоволствена сигурност”.


Поради факта, че темите на научните кафета по „Биг пикник” бяха избрани съвместно с местни заинтересовани страни, те варираха широко в партньорството. Ето някои примери:

  • ‘Битова хранителна сигурност‘ – Ботанически градини в Тооро
  • ‘Храната е комуникация. Култури и хранене за един свят с бъдеще.‘ Това научно кафе постави специален акцент върху консумацията на месо - Училищен биологичен център, Хановер, Германия
  • ‚Пчеларство в града – мисията възможна‘ - Университетска ботаническа градина София, България

Пълен списък на избраните теми на научни кафета като част от проекта „Биг пикник”, можете да бъде намерен в Материали за използване 4.1: Доклади на партньорите за реализирането на научните кафета.

 

Обратно към Инструментариума

Обратно към основната страница „Научно кафе”

 

 

eu logo

 

 This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710780.


Nach oben scrollen