ao. Univ.-Prof. Dr. Christian KANZIAN

Head of Department
Präses of Institutum Philosophicum Oenipontanum

Department for Christian Philosophy
Karl-Rahner-Platz 1
A-6020 Innsbruck

Tel.: +43 512 507-8527
Fax: +43 512 507-2736
E-mail: christian.kanzian@uibk.ac.at

Office hours : Wed. 10.30-11.30