Home   English (EN)   Deutsch (DE)   Български (BG)   Italiano (IT)   Info

 

  food-img1

  

ex-1

 

 

Експерименти 

food-0

 

 

 Храна

art-1

Растенията в изкуството

co-1

Опазване на растенията

 fo-bg-pik

Общо въведение:  

Разделът изследва ботаниката в контекст, който е особено важен във всеки учебен план. Тя свързва познанията от реалния живот с аспекти от ботаниката - от поникването и растежа на растенията, до зависимистта на човека от опрашването на растенията от насекоми за производството на плодове. Класифицирането на растенията в семейства подчертава нуждата хората да разпознават ядливите растения, които са здравословна храна и въпросите за запасите ни от храна.
Ресурсите тук са насочени към това децата да работят като учени. Децата биват насърчавани да измислят сами въпроси, да откриват доказателства, да отразяват резултати, да използват научен език и да прехвърлят нови знания към ситуации от реалния живот.
Темата ‘Храна’ включва 12 модула; един от тях е специално изготвен за Ботаническата градина.

  Download

 food-img

    

 

Nach oben scrollen