Home   English (EN)   Deutsch (DE)   Български (BG)   Italiano (IT)   Info

 

  ex-img1

  

ex-0

 

 

Експерименти 

food-1

 

 

 Храна

art-1

Растенията в изкуството

co-1

Опазване на растенията

 ex-bg-pik

Модул 7 Уравнението на фотосинтезата:  

Фотосинтезата е процес, чрез който растенията произвеждат захари и отделят кислород като вторичен продукт.
Като използват захарите и малки количества минерали от почвата, растенията оформят всички части на растението, включително: дървесина, стъбла, листа, цветове, семена и корени.
В тази част ние обсъждаме с учениците от какво се нуждаят растенията, за да произвеждат захари и кислород.
Важно е учениците да направят този Модул преди да продължат с Модули 8 и 9.

  Download

 ex-img

    

 

Nach oben scrollen