Home   English (EN)   Deutsch (DE)   Български (BG)   Italiano (IT)   Info

 

  co-img1

  

ex-1

 

 

Експерименти 

food-1

 

 

 Храна

art-1

Растенията в изкуството

co-0

Опазване на растенията

 co-bg-pik

Модул 9 Растения в Ботаническа Градина:  

Децата посещават Ботаническа градина, където могат да наблюдават опазванетo на растенията в действие.
Тук растенията се култивират ex situ, но растат в подходящи местообитания (било то в пресъздадено местообитание или в естествено дива част на градината).
Посещението би следвало да насърчи децата да оценят факта, че животът зависи от растенията.
Ще им бъдат показани застрашени видове, медицински растения, селскостопански култури и градински растения, 4 категории растения, често отглеждани в ботаническите градини.
Те ще проучат и ще видят някои от продуктите, получавани от тези растения.
Използвайки всичко това плюс избрани ‘ключови думи’, те ще подготвят и представят ролева игра или сценка, основаващи се на значението на една от тези растителни категории.

  Download

  bgco09_remember_and_ceate.pdf

 co-img

    

 

Nach oben scrollen