Home   English (EN)   Deutsch (DE)   Български (BG)   Italiano (IT)   Info

 

  co-img1

  

ex-1

 

 

Експерименти 

food-1

 

 

 Храна

art-1

Растенията в изкуството

co-0

Опазване на растенията

 co-bg-pik

Модул 7 Как семената покълват?:  

Този модул е разделен на три части (7A, 7Б, 7В), което помага на децата да разберат как могат да накарат семената да покълнат.
Разделянето на модула опростява техническата последователност и конкретизира материала, необходим във всеки от случаите.
Децата подготвят различни опити за покълване в училище, за да изпробват покълването на различни семена.
Те също така преговорят кои фактори влияят на растежа на растенията ( виж Опазване на растенията; Модул 2).

  Download

  bgco07_play_decide.pdf
  bgco07_play_decide_info_gards.pdf
  bgco07b_symbols.ppt

 co-img

    

 

Nach oben scrollen