Home   English (EN)   Deutsch (DE)   Български (BG)   Italiano (IT)   Info

 

  co-img1

  

ex-1

 

 

Експерименти 

food-1

 

 

 Храна

art-1

Растенията в изкуството

co-0

Опазване на растенията

 co-bg-pik

Модул 6 Разпръсване на семена:  

В този модул вниманието е насочено върху различните начини, използвани от растенията за разпръсване на семената (например, вятър, животни, вода) и как са свързани разпространението и поникването.
Учениците ще трябва да наблюдават различните форми и контури на семената и да правят хипотези за механизма на тяхното разпространение.
Те след това ще изготвят прости, забавни модели на база на наблюденията си, като използват предоставените им материали.

  Download

  bgco06_domino_cards_1.pdf
  bgco06_domino_cards_2.pdf
  bgco06_seed_structure.pdf

 co-img

    

 

Nach oben scrollen