Home   English (EN)   Deutsch (DE)   Български (BG)   Italiano (IT)   Info

 

  co-img1

  

ex-1

 

 

Експерименти 

food-1

 

 

 Храна

art-1

Растенията в изкуството

co-0

Опазване на растенията

 co-bg-pik

Общо въведение:  

Тази тема представя идеята за изчезването на някои растения като илюстрира заплахите, които застрашават растенията в дивата природа, нуждата от тяхното опазване и различните начини, по които това може да бъде постигнато.
Учениците ще видят какво могат да правят учените, за да опазват растения и средата, в която те виреят.
Те участват в ролеви игри, игри с вземане на решения и учебни дни, в които те изследват и правят открития, които да ги насърчат да разсъждават за опазването на растенията и да мислят за устойчивото развитие на своята страна.
Темата ‘Опазване на растенията’ включва 11 модула, три от които са създадени специално за Ботанически градини.

  Download

 co-img

    

 

Nach oben scrollen