Home   English (EN)   Deutsch (DE)   Български (BG)   Italiano (IT)   Info

 

  food-img1

  

ex-1

 

 

Експерименти 

food-0

 

 

 Храна

art-1

Растенията в изкуството

co-1

Опазване на растенията

 fo-bg-pik

Модул 3 Разрез на зеленчуци:  

При оценяването на фактите върху картите и идентифицирането на зеленчуците, учениците представят аргументи.
В дискусията те трябва да осъзнаят, че добрият аргумент използва факти за доказване на твърденията и че за оборването на твърденията на другите са необходими факти.
Учениците, също така, ще разработят поредица от свои критерии, които ще помогнат на другите да разпознават даден зеленчук.

  Download

  bgfo03_food_m1-m3_vegetable_pictures.ppt

 food-img

    

 

Nach oben scrollen