Home   English (EN)   Deutsch (DE)   Български (BG)   Italiano (IT)   Info

 

  food-img1

  

ex-1

 

 

Експерименти 

food-0

 

 

 Храна

art-1

Растенията в изкуството

co-1

Опазване на растенията

 fo-bg-pik

Модул 12 Учените класифицират растенията в ‘семейства’ (в Ботаническа градина):  

Децата ще посетят Ботаническата градина и ще използват голямото разнообразие от растения / зеленчуци в нея.
Ботаническите градини са центрове за класифициране.
Децата надграждат върху работата, свършена в училище по време на предхождащите този модул занимания.

  Download

  bgfo12_box_signs_for_vegetable_family_sorting.pdf
  bgfo12_cabbage_family_-brassicaceae_7_vegetables.pdf
  bgfo12_carrot_family_-apiaceae_8_vegetables_.pdf
  bgfo12_cucumber_family-cucurbitaceae_5_vegetables.pdf
  bgfo12_economic_plant_cards_for_roll_play.pdf
  bgfo12_mint_family-_lamiaceae_8_vegetables.pdf
  bgfo12_pea_family-leguminosae_5_vegetables.pdf
  bgfo12_potato_family_-_solanaceae__7_vegetables.pdf

 food-img

    

 

Nach oben scrollen