Home   English (EN)   Deutsch (DE)   Български (BG)   Italiano (IT)   Info

 

  co-img1

  

ex-1

 

 

Експерименти 

food-1

 

 

 Храна

art-1

Растенията в изкуството

co-0

Опазване на растенията

 co-bg-pik

Модул 5 Елате го вижте!:  

Като надгражда върху информацията, придобита в предишния модул, класът ще посети място от специален научен интерес, където се знае, че расте видът, избран в предишния модул.
По време на излета децата ще използват научни умения, за да оценят разпространението на вида и да съберат информация за популацията и за семена му.

  Download

 co-img

    

 

Nach oben scrollen