Home   English (EN)   Deutsch (DE)   Български (BG)   Italiano (IT)   Info

 

  co-img1

  

ex-1

 

 

Експерименти 

food-1

 

 

 Храна

art-1

Растенията в изкуството

co-0

Опазване на растенията

 co-bg-pik

Модул 10 Нова ски писта?:  

Това занимание надгражда върху вече наученото до сега и поставя децата в ситуация от реалния живот, в която се пресичат опазването на растенията и икономическото развитие.
В алпийска обстановка децата играят ролята на граждани в голям ски курорт, в който нови планове за ски писти заплашват район с богато биоразнообразие.
В тази ролева игра децата развиват способностите си да обсъждат комплексни проблеми, да преценяват доводи ‘за’ и ‘против’, да вземат решения и вършейки това да приемат, че хората често трябва да правят компромиси.

  Download

  bgco10_charactercard.doc
  bgco10_charactercard.pdf
  bgco10_ski_slope.pdf

 co-img

    

 

Nach oben scrollen