Home   English (EN)   Deutsch (DE)   Български (BG)   Italiano (IT)   Info

 

  art-img1

  

ex-1

 

 

Експерименти 

food-1

 

 

 Храна

art-0

Растенията в изкуството

co-1

Опазване на растенията

 ar-bg-pik

Общо въведение:  

Темата ‘Растенията в изкуството’ съдържа 10 модула; два от тях са специално изготвени за Ботаническите градини.
Целта е децата да откриват науката за растенията чрез изкуството. Тъй като в целият проект се използват различни междупредметни връзки, тези модули са изготвени така, че да обхващат широк кръг изкуства. Изящни изкуства, приложни изкуства, музика, театър (драма), традиции и обичаи са включени в поредица творчески проекти.
Модулите от тази тема могат да намерят място при обучението на по-широка група ученици - от 6 до 12 годишна възраст.

  Download

 art-img

    

 

Nach oben scrollen