Thesaurus: Languages of the bible and of antique translations: Greek words : S

A B G D E Z Ä TH I K L M N X O P R S T Y PH CH PS W H

 

SABBATON
SÄMEION
SAINOMAI
SARX
SCHISMA
SKÄNÄ
SKANDALON
SKEUOS
SOPHIA

SOPHOS
SOROS
SPLAGCHNA
SPLAGCHNIZOMAI
STAUROS
STOICHEIA
SWMA
SWTÄRIA
SWZW

SYGGNWMÄ
SYGKATABASIS
SYNAGWGÄ
SYNEIDÄSIS
SYNESTHIW
SYNISTÄMI
SYNKATABASIS 

Nach oben scrollen