Thesaurus: Languages of the bible and of antique translations: Greek words : P

A B G D E Z Ä TH I K L M N X O P R S T Y PH CH PS W H

 

PAIDAGWGOS
PAIS
PALIGGENESIA
PALIN
PANTOKRATWR
PANTWS
PARABOLÄ
PARAZÄLOW
PARAKLÄTOS
PAROIKOS
PARRÄSIA
PARTHENOS  
PAS

PASTOS
PATÄR
PEIRASMOS
PEMPW
PENTHEW
PERI DE
PERI
PETROS
PISTEUW
PISTIS CHRISTOU
PISTIS
PLANOS
PLÄRWMA

PNEUMA
PNEUMATIKOS
POLITEUMA
POREUOMAI
PORNEIA
PRAGMA
PRAUS
PRERW
PROORAW
PROSECHEIN
PROSERCHOMAI
PROSWPOLÄMPSIA
PWRWSIS

 

Nach oben scrollen