ThesaurusSprache der Bibel und der alten Übersetzungen : Griechische Lemmata : K


A B G D E Z Ä TH I K L M N X O P R S T Y PH CH PS W H

 


KAIOMAI
KAIROS
KANTHAROS
KARDIA
KATALLASSW
KATANYSSOMAI         
KATARAUSIS
KATASTROPHÄ
KATECHON
KATHAIREW
KAUCHAOMAI
KERHALÄ GWNIAS  
KATHEXÄS  
KATHWS
KEPHALÄ
KOILIA
KOINOS
KOINWNIA   
KOLPOS
KORBAN
KOSMOS
KTISIS
KYNOMYIA
KYRIOS

 

Nach oben scrollen