Thesaurus: Languages of the bible and of antique translations: Greek words : D 

A B G D E Z Ä TH I K L M N X O P R S T Y PH CH PS W H

 

DAIMWN
DEURO
DEUTE
DIAGNWSIS   
DIAKONIA
DIALEGOMAI

DIASPORA
DIATHÄKÄ
DIDASKALOS  
DIKAIOSYNÄ
DIKAIWMA
DIPSYCHOS

DOULOS
DOXA
DWREAN
DWRON
DYNAMIS
DYNATOS


 

Nach oben scrollen